– Er det bærekraft å bygge ned det beste jordbruksarealet i Grimstad?

foto