– Får de noen kompensasjon for tapet av utsikt?

foto