– Vi trenger ikke bygge stort og dyrt på Torskeholmen