Tore Stalleland

Lesernes mening: De siste årene har det vært en økende digitalisering. Da er det viktig med gode elektroniske kommunikasjonsmuligheter både for innbyggere og næringsliv. I Grimstad er det områder som kun har til dels dårlig mobildekning som sitt eneste alternativ, og når kobberlinjene etterhvert blir faset ut er det mange steder ikke fullgode erstatninger. Områder som fikk bedre bredbåndsdekning for noen år siden, faller utenfor når det nå blir bygget et bedre fibernett.

Det er det siste årene har det vært krav om kommunal egenandel for å kunne være med i tildeling av statlige midler i områder som ikke blir bygget ut på kommersiell basis. Som følge av fondavsetningen som kommunestyret gjorde for tre år siden, har det vært mulig å bidra med denne egenandelen. Det burde vært en statlig oppgave å finansiere utbygging av høyhastighetsbredbånd til alle.

God mobil bredbåndsdekning vil kunne være et supplement til fibernett. Når det nå blir utbygd 5G må områder som ikke har et utbygd fibernett prioriteres. Da er det viktig at det også er på plass en backup når strømforsyningen faller bort.

Tore Stalleland

Gruppeleder Grimstad Senterparti

Formannskapsmedlem