Vil kutte i eiendomsskatten og gi støtte til utsatte bedrifter