– Tydelig på at fremdrift for ny E18 haster for oss

foto