Engasjementet skaper endring - også på Torskeholmen

foto