– Vil sikre strøm til levelige og forutsigbare priser