Folk skal utdannes til jobb, ikke arbeidsledighet - styrk yrkesfagene

foto