Vil legge til rette for en 1–10-skole på Fjære

foto