Håper at svaner i veien kan gjøre en jobb for trafikksikkerheten

foto