– Utvikling og tomtesalg har gitt kommunen inntekter på 35,5 millioner kroner

foto