– Vil miste sin rekreasjonsverdi og økonomiske verdi

foto