Lesernes mening: Det er blitt sagt, og gjentatt: Grimstad er byen der Ibsen ble Ibsen.

I sine unge år, fra han var 15 til han var 22 år, bodde Henrik Ibsen i Grimstad. Her jobbet han som apotekerlærling. Og det var her Ibsen, under pseudonymet Brynjolf Bjarme, i 1850 utga sitt offisielle debutarbeid, dramaet Catilina.

Jubileum: I 2028 skal det markeres at det er 200 år siden Henrik Ibsen ble født. Foto: Baard Larsen

Dette Grimstad-oppholdet, som var med å forme det som skulle bli en av verdens største dramatikere, skal byen vår være stolt av. Det bør vi bruke for alt det er verdt, før, under og etter 200-års jubileumsfeiringen for Henrik Ibsens fødsel, i 2028.

Som kommunedirektøren skriver i saksforarbeidet til saken som skal behandles i kommunestyret førstkommende tirsdag:

«Grimstad er i en unik posisjon for å kunne være en ledende litteraturby regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 2028 markerer 200-årsjubileet for Ibsens fødsel. Grimstad bør ha en viktig posisjon i denne feiringen. Innen 2028 bør Grimstad ha etablert seg som den mest interessante av Ibsen-byene i Norge. Det vil kreve satsing allerede fra 2023. Intensjonen er at dette skal være starten på et langsiktig arbeid som kan skape vekst og aktivitet både i Grimstad og regionen.»

For å kunne få dette til, foreslår kommunedirektøren å styrke budsjettet til kommunikasjon, kultur og næring i 2023 med 450.000 kroner, blant annet til en prosjektleder. Han foreslår også en bevilgning på 900.000 kroner for 2024 finansiert over disposisjonsfondet. Midlene skal benyttes til prosjektleder, iverksetting av tiltak og egenandel for å kunne søke om ekstern finansiering.

I kommunedirektørens forslag legges det opp til en prosjektlederstilling i 40–50 prosent. Samtidig påpekes det i saksforarbeidet at «jo mindre stilling en lyser ut, jo mindre sannsynlig er det at en får den kompetansen en trenger.»

Til sammenligning opplyses det at Skien kommune har ansatt prosjektleder i 50 prosents stilling for å følge opp Ibsen 2028 de neste to årene. I tillegg vil de styrke intern bemanning tilsvarende. Kanskje en slik modell også er verdt å vurdere i Grimstad?

KrFs representanter i kulturutvalget, David Fredriksen og undertegnede, grep fatt i nettopp dette i vårt møte på onsdag, Vi synes arbeidet med Ibsen-jubileet er så viktig, at her bør vi satse det som satses må. «Det du gjør, gjør det fullt og helt, ikke stykkevis og delt», er riktignok ikke et Ibsen-sitat, men gjelder likevel godt i denne saken. (Og hvis noen skulle lure, det var Ibsens Brand som sa: «Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt.»)

Kulturutvalget vedtok enstemmig å øke prosjektlederstillingen til inntil 100 prosent for 2024. Men om en eventuell ressursøkning, utover det kommunedirektøren foreslår, skal være på den ene eller andre måten, må kommunestyret ta endelig stilling til.

Kanskje kan «Skiens-modellen» også være en god løsning. Det er i hvert fall viktig at en underbemannet kulturadministrasjon blir oppbemannet, slik at den kan bidra til å løse både «Ibsen-utfordringen» og andre viktige kulturoppgaver i kommunen vår.

«For mennesket lever ikke av brød alene.»

Stein Gjulem, KrF, leder av kulturutvalget