– Det kan sprenges og anlegges et par mil med veier i et urørt område