Lesernes mening: Åslaug Haga skrev nylig i Grimstad Adressetidende under denne tittelen: «Nå blir det økt lokal styring over vindkraften».

Dette er korrekt, fordi regjeringen i nye retningslinjer har gitt fra seg retten til å overkjøre kommuner som sier nei til nye vindkraftverk. Det var tidligere mulig ved at OED kunne vedta såkalt «statlig plan». Dermed er plan- og bygningsloven nå endelig, også i praksis, blitt det den alltid var ment å være: en rett for kommunene til å bestemme over egne arealer.

Anlegg: Dette bildet illustrerer bygging av vindmøller i heiområder. Dette er fra Florø, der hvert tårn er 90 meter høyt. Foto: TORE MEEK/NTB

I den nye situasjonen blir det ikke tilstrekkelig for Hagas medlemmer å få konsesjon til nye vindkraftverk fra sentrale myndigheter (NVE/OED). Kommunene får nå det avgjørende ordet om hvorvidt det kan bygges nye vindkraftverk.

Haga synes merkelig nok å ta for gitt at endringen skal gjøre det enklere for hennes medlemmer å få bygge nye vindkraftverk på land. Hun skriver: «Vi er glade for dette vedtaket. Det er fordi det ikke finnes noen andre steder enn i kommunene hvor avstanden mellom innbyggerne og politikerne er mindre. Når kommunen sier ja, da vet vi at vi har flertallet med oss lokalt.»

Dette er pent sagt en merkelig påstand. For om et kommunestyre sier ja til et nytt prosjekt, betyr ikke det nødvendigvis at et flertall av innbyggerne er for. Så her kan det nok hende at Haga er vel optimistisk. Det var nettopp den korte avstanden mellom innbyggere og myndigheter lokalt som satte stopper for vindkraftutbyggingen i 2019, da Erna Solberg måtte skrote sin egen regjerings «Nasjonal ramme» for mer vindkraft. Over 5000 høringsuttalelser fra lokale innbyggere sørget for det

Det er heller ikke mye som tyder på at folk flest er mer positive til monsterturbiner nå enn de var i 2019. At sittende regjering har åpnet for konsesjonsbehandling igjen, har ikke ført til noe rush i NVE av håpefulle vindbaroner som vifter med klarsignal fra vertskommuner.

Så trolig er det vi som har størst grunn til optimisme. Vi som ikke vil ha mer unødvendig nedbygging av natur med nye vindkraftverk vi ikke trenger. For oss er det bare fint at Haga aktivt informerer om at kommuner som sier nei til nye vindkraftverk ikke lenger kan overkjøres av NVE/OED. Så du som leser dette innlegget, bør spre det og dermed Hagas budskap aktivt i ditt eget nettverk.

Fra nå av trenger altså ikke folk å gi opp den lokale motstanden ut fra tanken på at «det er uansett NVE og OED som bestemmer til slutt», slik det var tidligere. I lokalkommunene kan et flertall i folket nå stanse nye vindkraftverk. Forutsatt at eget kommunestyre følger et nei i folket! Det er det opp til velgerne å sikre, og det er kommunevalg 11. september. Krev at de lokale partiene, og kandidatene til partiene, avklarer hvor de står i vindkraftsaken,- før valget. Og stem deretter!

Styrket lokalt selvstyre er det all grunn til å ønske velkommen. Så skal selvsagt alle våre lover respekteres, av alle. Det gjelder enten det handler om bestemmelser hjemlet i plan- og bygningslov, strandlov, skattelov eller andre lover.

Når det gjelder ansvaret vi alle har for å overlevere naturen mest mulig intakt til kommende generasjoner, kan det passe med et sitat fra den rød-grønne regjeringens Soria Moria-erklæring etter valgseieren i 2005: «Stadig færre områder i Norge er uberørt av tekniske inngrep, og vi må gi sterkere beskyttelse av områder og naturkvaliteter som også våre etterkommere har rett til å oppleve.»

Erklæringen var signert Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga!

Hogne Hongset, Rådgiver i Motvind Norge.