– Slik kan vi få mye mer liv i og bruk av Bokkafeen