Reidun: – Vil heller ede mose enn oppdrettslaks

foto