Stiftelsen svarer på kritikken av eiendomskjøpet på Kaldvell

foto