Foreslår å bruke Sorenskrivergården til utstillingsvindu

foto