Foreslår å bruke Sorenskrivergården til utstillingsvindu