– Når ble Byselskapets medlemmer spesialister på campingdrift?

foto