– Pasienter og pårørendes rettigheter ofres på systemets alter

foto