– Når Egra bygges om fjernes sporene etter fortidens liv og tunge skjebner

foto