All grunn til å være skeptisk til kraftkjøret

foto