– Synd hvis en foreslått kortsiktig budsjettbesparelse skal legge ned Frivoll