– Skolene har bøker som er eldre enn elevene

foto