– Alle i Agder skal få mulighet til å fylle på kompetansen

foto