Etter to år med pandemi, må vi håndtere en ny krise