– Derfor har skolen overlevd alle nedleggingsforsøk