– Rus- og psykiatripasienter blir skadelidende

foto