– Rammer ikke bare den som har stilt et spørsmål, men kristne og menigheter

foto