– Ruse skikkelig opp og lage mest mulig støy

foto