Mener det burde vært en selvfølge å utrede prosjektet