– Vil de folkevalgte lytte til sine innbyggere?

foto