– Kommunen har aldri betalt en krone for et eneste opptak

foto