– Få brygga ferdig, det burde vel ikke være så vanskelig før neste sommer