Lesernes mening: Det kan ikke være viktigere med symbolske klimatiltak enn at innbyggerne får sine tjenester. Regjeringens poltikk får konsekvenser.

Regjeringen krever at alle busser i byområder skal være nullutslippsbusser fra i år. Kollektivreisende i sprengkulda har fått merke effektene av regjeringens politikk.

På mandag alene innstilte Ruter hele 1.000 bussavganger i hovedstaden.

Til Avisa Oslo sier Ruter at dette ikke er deres ansvar, men skyldes «Klimakrisen».

Mye nedbør

Elisabeth Skarsbø Moen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Ruter mener kollapsen i kollektivtrafikken skyldes:

«Endringene i klima, gjør at store nedbørsmengder kommer på en gang, såkalt høy nedbørintensitet i kombinasjon med flere nullpasseringer, altså at gradestokken passerer null samtidig med store nedbørsmengder. Det gir store utfordringer for kjøreforholdene.»

Dette kalles vanligvis norsk vinter.

Nye krav

Dessverre er det ikke bare bussreisende som nå har problemer grunnet regjeringens klimakrav. Fra 2022 har alle nye personbiler i offentlig tjeneste måttet være nullutslippsbiler. Dette har medført store utfordringer for hjemmesykepleien, blant annet i Oslo.

Sykepleiere og servicebiler kommer ikke ut, men bruker arbeidsdagen på å lade. Dette er en konsekvens av en regjering som setter klima foran alle andre hensyn, ikke minst hensynet til hjelpetrengende eldre og andre som har behov for offentlige tjenester.

Vil la kommunene velge

Dessverre er ikke Høyre noe bedre, og støtter stort sett de samme urealistiske klimakravene som regjeringen.

Fremskrittspartiet er ikke motstandere av elbiler, men kommunene må få lov til å kjøpe inn de kjøretøyene de har behov for, og som er tilpasset norske forhold.  Det er beklagelig at regjeringen stiller krav som gjør det mye vanskeligere for kommunene å levere tjenester til innbyggerne når vinteren kommer.

Frank Sve, samferdselspolitisk talsmann (Frp)