Kraftig oppgjør med kontrollutvalget: - Uverdig affære

foto