Vil selge til noen som vil utvikle eiendommen

foto