Skissene gir inntrykk av en grei liten utbygging, men...