– Viser hvor lite innflytelse helsepersonell har på jobben sin