– Opprydding av vindkraftverk etter konsesjonstiden