– Vi mangler fornybar energi. Da er det bare en vei fremover