– Bra å se et bredt engasjement mot vindkraft

foto