– Her har det skjedd svært mye som egentlig er en katastrofe