foto
Skjebne: Søren Olsen (i midten) fikk et kort og vanskelig liv. Her er han avbilder med brødrene Christian (t.v.) og Aanon. Foto: privat

Funn av brev avdekker dramatisk slektshistorie