Utbygging av nærmiljøsenter: – Kan være et viktig skritt på veien

foto