Hvem skal betale for tilbakeføring til naturen? Kommunen?