Vil ha barne- og ungdomsskolen sammen inntil ny skole er på plass

foto