Avdekker funn om tidlig vikingtid i distriktet

foto